Rot-avdrag

Lalas Hantverkare AB


Den lilla hantverksföretag med Supreme service

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER/HUSAVDRAG

SPARA UPP TILL 50 000 kr!


ROT tjänster är en del av de s.k. hushållsnära tjänsterna. Enligt dessa får du skattereduktion för en del av kostnader som består av arbetstid. Per den 1: a juli 2009 är maxbeloppet som får dras av 50 000 kr per person, i detta belopp ingår samtliga hushållsnära tjänster som ni har köpt in under året. Följ vänligen länkarna längre ner på sidan för mer information.


Lalas Hantverkare Supreme  erbjuder HUSAVDRAG enligt fakturamodellen. Se villkor och riktlinjer nedan.


Fakturamodellen infördess den 1 juli 2009 och gäller för husarbeten som utförs och betalas från och med detta datum. Om du köper husarbeten  ska du bara betala 70%  arbetskostnaden inklusive moms. Den resterande arbetskostnaden får den som säljer husarbetet från Skatteverket när du har betalat din faktura.


 Villkor för husavdrag enligt fakturamodellen


Om ni önskar ROT/HUS avdrag (enligt fakturamodellen), skall följande handlingar bifogas en förfrågan alternativt ett accept.


1.   Dokument, kopia därav, som tydligt visar vem som är registrerad ägare till objektet, ert personnummer, samt övriga uppgifter om objektet som skatteverket kräver.


2.   Påskriven försäkran om att ROT utrymmet inte är utnyttjat. Samt ett utdrag ej äldre än en vecka från skatteverket där det framgår hur mycket som är utnyttjat av HUS avdraget.I övrigt gäller samma villkor som vanligt, d.v.s. att arbetet slutfaktureras när projektet är avslutat.


http://www.regeringen.se/sb/d/11257

http://www.skatteverket.se/skatter/husarbetenrot.4.2e56d4ba1202f95012080002966.htmlVi erbjuder hjälp för de som vill själva renovera sitt badrum, kök, m.m

Du betalar bara några timmar för konsultation där du får information, tips och råd  om hur du renoverar sitt badrum, kök, målar och bygger på rätt sätt.   Kontakta oss för offert!


Vår eget blogg om pågående projekt


Sidan under uppbyggnad Keramik och dennes egenskaper


Sidan under uppbyggnad


Dagens meningen

Varje människa är begåvad med gott omdöme, även om det må vara täckt och korrumperat av egoism. När det gäller sin egen person vill alla ha: ärlighet, vänlighet, tolerans, barmhärtighet, tålmodighet, frid och respekt.


Copyright © 2012 .  All Rights Reserved